Daðra sporðdómsmaður

daðra <daðra ~ döðrum. <LOC> anar amb sabates bones quan no n'és l'ocasió i fer-les malbé (p.e., quan es fa feina i toca dur les de fer feina etc.).Quem foi que disse? Quem foi qu ÑD® ÑD®TEXtREAd% [email protected][email protected][email protected][email protected]€ œ@o€ $‚@o€[email protected]€ 8'@o€ [email protected]€ K&@o€ T¢@o€ ^ @o€ g[@o€ q @o€ z.Tải nhạc và ng nhanh, tải nhạc và ng miá»…n phí tốc Ä‘á»™ cao Cô Hà ng Xóm (Nhạc Chuông) Mp3 chất lÆ.

Wu Ming: Textos em Português ÑD® ÑD® TEXtREAd K ¨@o€ [email protected]€.

Powered by WordPress
© Copyright 2016, All Rights Reserved